Klistermärken, standard - Papper

Papper
Våra populäraste klistermärken är av papper. Dessa används till allt möjligt,
som t.ex. streetpromotion och emballage.

Speciellt för pappersklistermärken:
• Billigaste lösningen, som alltid digitaltrycks.
• Minst 40 x 40 mm och max 300 x 420 mm.
• Kan användas både inne och ute.
• Tål emellertid inte regn under en lång tid eftersom de är gjorda av papper.
• Silk-yta.