Regler för strecktjocklek:

   0,2 punkter = 0,071 mm:
Absolut minimalt är 25% i en enda färg
- inte 10 + 15 eller 10 + 5 + 5 + 5

   0,3 poäng. = 0.106 mm:
Absolut minimalt är 15% i en enda färg
- MEN i svart 4-fv. är 5 + 5 + 5 + 5 OK!