Böcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produksjonstid Klicka på ett pris för aktuellt datum

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 15.570,- 1 20.111,- 1 24.648,- 1 29.190,- 1 33.728,- 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 12.170,- 6 15.321,- 6 18.471,- 6 20.862,- 6 23.258,- 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 12.931,- 6 16.331,- 6 19.730,- 6 22.377,- 6 25.022,- 6
90g Offsettpapper 12.370,- 6 15.583,- 6 18.801,- 6 21.261,- 6 23.721,- 6
130g Inkjet Silk 15.360,- 6 19.572,- 6 23.786,- 6 27.240,- 6 30.700,- 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign–mallar til bøker

1-col
2-col
Cover