Block - limning

Limning
Som utgångspunkt limmas blocken i toppen. Vid bestilling av block större än A6 kan du ändre till limning i vänser sida (samma pris).